los je conflict duurzaam op

Conflictbemiddeling

Bent u betrokken geraakt in een conflict en lijkt het nauwelijks mogelijk om  tot een oplossing te komen? Met behulp van onafhankelijke conflictbemiddeling, ook wel mediation genoemd, is er een goede kans dat u zoder uit de hand lopende kosten tot een zo goed mogelijk resultaat kunt komen. U kunt van de conflictbemiddelaar verwachten dat deze de partijen ondersteunt in het vinden van een kwalitatief goede manier om met elkaar van gedachten te wisselen, te zoeken naar overeenkomsten en waar nodig te onderhandelen over geschilpunten. De gesprekken die daarvoor nodig zijn zullen op vertrouwelijke basis worden gevoerd, waarbij u zichzelf tot het bereiken van het eindresultaat tot niets verplicht. 
Lievers Mediation kan bij de volgende type conflicten van dienst zijn:

* Familie-conflicten:denk daarbij aan verstoorde relaties en erfeniskwesties. Bemiddeling op het gebied van scheiding kan via Elker in Groningen worden aangeboden.
* Omgevings-conflicten: denk daarbij aan burenruzies, onenigheid met de overheid, werk en school
* Organisatie-conflicten: Denk daarbij aan een uit de hand gelopen onenigheid binnen een vereniging, vrijwilligerswerk of kerkgenootschap.

Coaching/Begeleiding/Behandeling

Op verschillende momenten in het leven kan het helpend zijn, om met behulp van een ander te onderzoeken hoeje huidige situatie er nu uitziet en waar je naar toe wilt. Door dit samen te doen, word je blikveld ruimer. Een ander kijkt met je mee en ken je vanuit andere invalshoeken laten ontdekken wat er nog meer te zien en te bereiken is. Bij Lievers Mediation wordt coaching ingezet vanuit het principe dat je opnieuw je eigen krachten gaat ontdekken en welke ervaringen je kunnen helpen om je gestelde doelen te bereiken. Je bepaald uiteindelijk zelf het pad, de tussenstops en het einddoel. 
Wil je onderzoeken of het mogelijk is om een vertrouwensbasis te ontwikkelen zodat je met coaching aan de slag kunt? Neem dan contact op voor een informatief gesprek. Deze dienst wordt uitsluitend aan mannen aangeboden. 
Begeleiding/behandeling wordt door Rik geboden op basis van zijn ruime ervaring binnen de jeugdzorg en op basis van zijn SKJ registratie.

Visie traject

Heeft je werkgroep, organisatie of vereniging de behoefte aan het onderzoeken van ideeen over hoe de organisatie in de toekomst zou moeten functioneren? Dan kan het doorlopen van een visietraject  uitkomst bieden. Door Lievers Mediation in te zetten als onafhankelijke traject begeleider is het mogelijk om zo veel mogelijk ideeen en te onderzoeken op wenselijkheid en haalbaarheid. Op basis daarvan kan met grote consensus een route worden uitgestippeld en op welke wijze die route wordt afgelegd worden bepaald. Wil je de mogelijkheden doorspreken, neem dan contact op. 

Familie beraad

In uw familie of omgeving kan een gezin ernstige problemen hebben waarvoor zij hulp nodig hebben van hun omgeving. Het bespreken van de problemen en belangrijker nog de oplossingen kan plaats vinden binnen een familie beraad. Wilt u informatie over op welke wijze u hiervoor Lievers Mediation als onafhankelijke proces begeleider kunt in zetten? Neem dan contact op om de situatie te bespreken en te onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn.

Kvk:55108555
LieversHoes is een handelsnaam van Lievers Mediation

Rik Lievers

conflict bemiddelaar

Contact
 
Tweehuizerweg 10
9909 TL Spijk

Mail: info-@lieversmediation.nl (laat -weg)